Kristina Dam Studio

Kristina Dam Studio startades av Kristina 2012, hon har en examen från The Royal Danish School of fine Arts, Architecture & Design och har en passion för design och konst. Hennes design känneteckenas av en skulptural minimalism, vackert hantverk och kvalitet.  


Shop
Övrigt